Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu Jezdecke-potreby-baron.iplace.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").


Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě Jezdecke-potreby-baron.iplace.cz (dále jen "zboží").

Provozovatelem je Jezdecke-potreby-baron.iplace.cz s místem podnikání 784 01 Červenka, Nerudova 298, IČ: 88820301. Máme pouze eshop nikoliv kamennou prodejnu.
Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.


Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.


Zákazník uplatní reklamaci poštou adresu

Markéta Jarolímová - REKLAMACE
Nerudova 298
784 01 Červenka

Každá reklamace musí obsahovat

- číslo objednávky
- popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
- kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.
z__silkovna_69k__.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one