Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Jezdecke-potreby-baron.iplace.cz Dříve než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Prodejce a provozovatel internetového obchodu

Markéta Jarolímová

IČO: 88177696

email:Luma2@seznam.cz

Telefon: 731 561 592

Business Konto: 670100-2210213572/6210

Kontaktní osoba: Markéta Jarolímová

Nejsme plátci DPH

Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH.

Objednání zboží

Než odešlete svou objednávku, ujistěte se prosím, že objednané zboží opravdu chcete, v poslední době se nám hodně rozmohl "sport" zvaný nevyzvedávání zásilek, který škodí jak nám tak v důsledku i vám, jako nakupujícím. V tomto případě po vás budeme žádat uhrazení nezbytných nákladů s vyřízením a odesláním objednávky.

Výběr zboží

V levé části si vyberte oddělení, které Vás zajímá. Po kliknutí na tuto rubriku se Vám zobrazí nabídka v oddělení (pokud je zboží členěno do podskupin, tak si můžete otevřít pododdělení s dalším zboží pro přesnější výběr). Nyní můžete procházet nabídku a budete-li požadovat o některém z produktu více informací, stačí kliknout na název zboží, na obrázek nebo na odkaz „Více informací“. Zde si můžete produkt prohlédnout na ilustrační fotografii a přečíst si podrobnější informace. Máte-li speciální dotaz, tak jej napište dolů do komentářů ke zboží. Ráda Vám v co nejkratší době odpovím.

Registrace

Doporučujeme Vám k pohodlnému a bezpečnému nákupu registraci. Nakoupit můžete ovšem i bez registrace. Přicházíte tak ale o možnost sledování objednávky, vložení slevového kupónu a možnost nevyplňovat všechny data při další objednávce.

Při dalších nákupech už stačí pouze zadat jméno a heslo zvolené při registraci. Registrace Vás k nákupu nijak nezavazuje.

Nákupní košík


Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.
Dále můžete pokračovat ve výběru.
Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně.
Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

Vyřízení objednávky

Vyhrazujeme si právo nemít zboží v momentě objednávky. Můžete však využít služby rezervace.


Vámi objednané zboží odesíláme od 2 -30 pracovních dnů od obdržení objednávky, případně od připsání platby na náš účet. Snažíme se balíky expedovat co nejrychleji to jde, bohužel v období jako jsou např. vánoce občas nestačí kapacita

Dodací lhůta zboží, které není na skladě, je max. do 30ti pracovních dnů


V případě, že by již Vámi objednané zboží nebylo na skladě (např. to samé zboží si objedná více zákazníků najednou), budeme Vás ihned informovat na email nebo telefonicky. Předem se za vzniklou situaci omlouváme a děkujeme za pochopení !

Zboží zasílané na dobírku a opakované zaslání zboží

Pokud zákazník bude žádat opakované zaslání objednávky, bude mu cena poštovného a dobírečného účtována znovu. Vyjímkou je doposílka zboží, které jsme neměli skladem.

V případě, že si zákazník zásilku nevyzvedne, nebude mu již zaslán žádný balík na dobírku. Pouze pokud objednané zboží uhradí předem na náš účet.


Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.

Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.


Zboží si můžete vyzvednout osobně nebo je zasláno prostřednictvím České pošty.

Zvolíte si odpovídající cenu za poštovné či přepavu dle ceny dodávky, ta je pevně předepsána a pokud si zvolíte jinak, bude vám cena upravena, abychom předešli zbytečným pozdějším dohadům, na reklamace pozdě dodaných zásilek, nebereme zřetel, pouze v případě bude-li na datum doručení písemně upozorněno, je na objednateli, aby si svou zásilku objednal včas a s dostatečným předstihem.

Všeobecné podmínky a vrácení zboží

Všechny skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami.

UPOZORNĚNÍ: Úhradu vzniklých nákladů na odeslání objednávky a manipulační poplatek budeme požadovat i v případě neodebrané dobírky kde bylo poštovné zdarma !!!

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou vymáhány právní cestou.

V takovémto případě však budeme požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním.

Stornování objednávky


Objednané zboží můžete stornovat do 2 hodin od objednání zasláním e-mailu s informací o tom, že objednávku částečně nebo úplně rušíte, udělejte to prosím v co nejkratší době, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím.

Bohužel může také dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží, které jste si objednali, a storno Vaší objednávky budeme muset provést sami. Doufáme, že si v naší nabídce vyberete podobné zboží.

Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s občanským zákoníkem (paragraf 53, odstavec 7) může zákazník bez udání důvodu zboží vrátit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží.

Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu podávajícího uvedenou v kontaktech. V odstoupení od smlouvy kupující uvede své jméno a adresu, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky .

V případě zaslání částky na vaši adresu si účtujeme poplatek 40 Kč za poštovní poukázku.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má dodavatel dle § 53 odst.10 Občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů

spojených s vrácením zboží(rozbalení zboží a následná kontrola zboží, znovunaskladnění, znovuzavedení

zboží do nabídky e-shopu, vystavení opravného daňového dokladu, eventuální nutné přebalení pokud zboží dorazí bez původních obalů) .

Záruka a reklamace

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením. Respektujte proto, prosím, pokyny k užívání, prací a ošetřovací symboly uvedené na etiketě.

Reklamované zboží nám doručte poštou (doporučeně!!!) nebo osobně, návrhem na vyřízení a kontaktem na Vás. Se zbožím zašlete prosím i doklad o koupi v našem internetovém obchodě případně jeho kopii.

Zboží na reklamaci neposílejte dobírkou, nebude převzata!

O průběhu reklamace Vás budeme informovat.

DŮLEŽITÉ - zboží k reklamaci zasílejte čisté! Špinavé zboží nebude k reklamaci přijato a bude zákazníkovi na jeho náklady zasláno zpět k vyčištění. Případně dle dohody bude zákazníkovi účtováno

200,- Kč za vyčištění zboží před odesláním do servisu. Týká se především špinavého, nevypraného textilu, zablácených bot atd.

Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené

kupní ceny kupujícímu.

Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito,

opotřebováno či dokonce poničeno. Pak si prodejce vrácenou částku poníží o opotřebení výrobku.

K oznámení přiložte kopii nebo originál paragonu nebo dodacího listu. Po přijetí bude provedena kontrola zboží a částka vrácena na Váš účet, popř. Poštovní poukázkou na Vaši adresu.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží nezasílejte zpět dobírkou, nebude převzato !!!

Náklady na dopravu při vrácení zboží zpět prodejci hradí kupující.

Reklamační řád
Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem pro internetový obchod Jezdecké potřeby baron.

Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).

Reklamace budou vyřizovány zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění tj. od obdržení zásilky s reklamací v sídle firmy.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu Jezdecke-potreby-baron, je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Vymezení pojmů

Zákonná záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Dopravu reklamovaného zboží zajistí zákazník na vlastní náklady a riziko. Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou přijímány.

Záruka

Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu Jezdecke-potreby-baron je poskytována zákonná záruční doba.

Objeví-li se na výrobku v záruční době vada zašle zákazník vhodně zabalený kompletní výrobek spolu dokladem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě Jezdecké potřeby Baronna adresu prodejce. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, jaká vada je reklamována a může být přiložen i návrh na způsob vyřízení reklamace. Při vyřizování reklamace bude, dle možností prodejce, přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení reklamace.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodejcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, obdrží jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle jej neprodleně zpět nepoužitý, nepoškozený a pokud je to možné i v původním obalu a s dokladem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě jezdecké potřeby Baron na adresu prodejce. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, jaká vada je reklamována a může být přiložen i návrh na způsob vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena neprodleně a dle možností prodejce, bude přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení reklamace.

Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Výše uvedené neplatí v případě, že zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě nemá prodejce povinnost vadu odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší jako běžná vada v záruční době.

V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň kupující uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené/zboží na výměnu/ zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.
Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu.
Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů ,kdy je stanovena lhůta příslušným zákonem na vyřízení reklamace.
Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Ochrana osobních dat

Jsou schromažďována pouze nejnutnější osobní data zákazníků potřebná k zaslání objednaného zboží, tyto data nejsou poskytována třetím osobám a jsou uchována v databázi po dobu registrace zákazníka v našem obchodě.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím uzavřít smluvní vztah, případně vyplněním registračního formuláře, projevuje souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele internetového obchodu Jezdecké potřeby Baron pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o akcích, výrobcích a dalších aktivitách společnosti, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

UPOZORNĚNÍ:

Fotografie zboží použité na našich stránkách podléhají autorským právům (autorský zákon) a je zakázáno fotografie jakkoli šířit dále.
Jakékoliv použití fotografií zboží bude mít za následek řešení tohoto prohřešku soudní cestou.

V PŘÍPADĚ CHYBNĚ ZVOLENÉ ČÁSTKY ZA DORUČENÍ / POŠTOVNÉ SI VYHRAZUJEME PRÁVO POŠTOVNÉ UPRAVIT NA SPRÁVNOU ČÁSTKU.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ


Osobní převzetí

zboží osobně převzaté v místě sídla firmy po osobní domluvě na dni a hodině, kamenný obchod nemáme......abychom předešli případným nedorozuměním, prosím uveďte nám do poznámky, kdy si budete chtít objednávku vyzvednout, určitě se domluvíme :o)Platba předem na účet 89kč

Máte problémy s objednáním?

Pokud se Vám objednávka nedaří, můžete objednat zboží následujícím způsobem:


meilem:

Luma2@seznam.cz


telefonem:

731 561 592

www.jezdecke-potreby-baron.iplace.cz
z__silkovna_69k__.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one